สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์สกัดแร่ทองคำแร่อลูมิเนียม