สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อเสนอโครงการฟรีเกี่ยวกับเครื่องบดหิน