สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรในการปั่นแห้งแบบตะกอน