สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สิงคโปร์เครื่องจักรงานก่อสร้าง