สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมรับประกันมิลเลอร์บอลเครื่องบด