สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลิตผลิตภัณฑ์กรวดหักยี่ห้อใด