สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรวยเคลื่อนย้ายบดสถานีต่อชั่วโมง