สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ถ่านหินเครื่องบดตันชั่วโมง