สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องย่อยขยะแบบจีนผลิตหน้าจอในเบอร์มิวดา