สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรที่แปลงถ่านหินเป็นผง