สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ระยะทางที่ปลอดภัยของเครื่องบด