สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องย่อยขยะมือถือขนาดเล็กที่ใช้ในอินเดียทำ