สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จัดตั้งธุรกิจเซลล์แร่ทองคำลอยแร่