สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เซลล์แร่คั่นแม่เหล็กสนามแม่เหล็ก