สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เคลื่อนย้ายหินที่ถูกระเบิดไปยังเครื่องบด