สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าจอแร่เหล็กเข้มข้นการขุด