สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วารสารเครื่องหล่อโลหะชนิดไฟล์