สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่อะไรจำเป็นสำหรับเครื่องจักรทราย