สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ครอบครัวขดลวดทองแดงผู้จัดจำหน่ายหม้อต้มน้ำร้อน