สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาของแร่ธาตุที่เป็นของแข็งในโลก