สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ดาวน์โหลดคู่มือการวิเคราะห์โครงสร้างห้องปฏิบัติการฟรี