สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไดอะแกรมแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคทอง