สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กว่างโจวจะขายเครื่องทำลายกระดูกขนาดใหญ่ที่ไหน