สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความแตกต่างระหว่างเครื่องบดแบบม้วนเดี่ยวและคู่