สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คำอธิบายพืชผลประโยชน์ของแร่เหล็ก