สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลูกบดเครื่องโม่สำหรับขอบปรับ