สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ควันวันหนึ่งต้องการทำให้หลายพัน