สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเลือกรูปแบบของสถานีบดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตันชั่วโมง