สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่ทองคำเป็นทองคำบริสุทธิ์