สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาโรงสีลูกและสำหรับผู้ป่วยนอกประเทศจีน