สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพของโรงงานลูกบอลติดตั้ง