สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บลูสโตนเหมืองกระเบื้องโอ๊คแลนด์