สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ขายโรงบดกรวดเคลื่อนย้ายได้