สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานลูกบอลที่ใช้ในการบดหิน