สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชนิดของปาร์กเกอร์บดกรามเฮติ