สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การออกแบบที่น่าสนใจผงหินปูนผลกระทบราคาบด