สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การจ้างบริษัททำเหมืองถ่านหินของจาร์ก