สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์โรงงานลูกชิ้นเปียกแร่ในโลหะ