สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรวยเหล็กชนิดเครื่องแตกละเอียด