สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้พืชกระบวนการขุดเพื่อขายโรงโม่แร่ทองคำ