สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ล้อลูกโรงงานเปียกค่อนข้าง