สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เกมที่มีชื่อเสียงในที่เสริมคุณธรรมของเรา