สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานรีไซเคิลสัตว์เลี้ยงเพื่อขาย