สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การสำรวจถ่านหินและธรณีวิทยาเหมืองถ่านหิน