สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อัตราการแปรรูปแร่เหล็กในอินเดีย