สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขนาดที่ต้องการสำหรับการรับผลประโยชน์แร่แมงกานีส