สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเจียรด้วยเพื่อบดบอลมิลล์