สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลูกกลิ้งบดในแอปพลิเคชั่นเหมืองของเครื่องขยะในเมือง