สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เกร็ดความรู้เบื้องต้นสำหรับครูเกร็ด