สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทขุดถ่านหินอันดับอินโดนีเซีย